Welkom op de website van Mindfulness Langhorst

Mindfulness is volledig bewust zijn van wat er op dit moment gebeurt. Het is een methode die je leert om op een accepterende manier om te gaan met alles wat zich aandient in het leven van alledag.

Denken

Eerst dacht ik: “niet aan denken”,
Dat heb ik toen gedaan.
Maar twee seconden later,
Dacht ik er toch weer aan.

Nee, zo eenvoudig is dat niet,
Want weet je wat je doet,
Je denkt er ook aan als je denkt,
Dat j’er niet aan denken moet.

Toon Hermans (1916-2000)

Ik geef de officiele wetenschappelijk onderbouwde MBSR (mindfulness based stress reduction) training van en ontwikkelt door Jon Kabat Zinn.
Wilt u ook meer grip op uw leven en meer in balans komen, misschien is Mindfulness dan iets voor U.