“Je kunt de golven niet stoppen, maar je kunt wel leren surfen”

Mindfulness is het bewust aandacht geven, op een niet-reactieve niet-oordelende manier, aan dit moment.

Dus het “nu” volledig bewust ervaren en alle aandacht eraan schenken, inclusief alle gedachten, gevoelens en wat je in je lichaam voelt op dit moment, onafhankelijk van of je dit moment als positief of negatief zou bestempelen.

Het is een praktisch gerichte training, dus geen therapie!

De moleculair bioloog Jon Kabat-Zinn ontwikkelde in 1979 de MBSR (mindfulness based stress reduction) methode, die nu mondiaal gebruikt wordt en wetenschappelijk bewezen goede resultaten geeft.
Jon Kabat-Zinn heeft in het ontwikkelen van zijn training Westerse kennis gecombineerd met Oosterse Boeddhistische principes. Er is een training ontstaan met oefeningen voor aandacht en concentratie, eenvoudige bewegingsoefeningen en oefeningen om het bewustzijn in het dagelijks leven te vergroten.

Met het beoefenen van Mindfulness leer je op een andere manier om te gaan met negatieve gedachten, gevoelens en stress. Je leert dat je je gedachten niet kunt stoppen, maar er wel anders mee om kunt gaan. Hierdoor kan bv de stress, die gedachten met zich meebrengen, verminderen. Door de oefeningen leer je je aandacht gericht te sturen, met een mildheid naar jezelf te kijken, van moment tot moment.

Wetenschappelijk onderzoek heeft aangetoond dat Mindfulness bij piekeren, stressklachten, dreigende burnout en voorkomen van residiverende depressie helpt, maar ook mensen zonder specifieke klachten of problemen ervaren positieve effecten op hun gezondheid en dagelijks leven door mindfulness